052-4261132

052-4261132

תוספות בנייה

תוספות בנייה לבניין קיים
תוספות בנייה לבניין קיים

תוספות בנייה: במסגרת מחויבות מ.בראשי ללקוחותיו, אנו מטפלים בכל הקשור לתוספות הבנייה.
דהיינו, הוצאת היתר הבנייה מהרשות המקומית, תאום בין כל הגורמים הנוגעים בדבר – מודד, אדריכל, מהנדס והרשות המקומית.
הטיפול בהיתר אינו מחייב את הלקוח בביצוע תוספות הבנייה דרכנו !!!!
כמובן שאנו מתמחים בביצוע תוספות בנייה, בקריאת תוכניות המהנדס ותכנון האדריכל.
מ.בראשי קשובים, כתמיד, לרצונות ולצרכי הלקוח, פשוט מספקים ללקוח את המוצר הגמור במקסימום איכות ומהירות , ובמינימום מאמץ והוצאות מצד הלקוח.